Φόρμα μετακίνησης, ποια είναι η διαδικασία | το Χρήσιμο

Φόρμα μετακίνησης, ποια είναι η διαδικασία

έντυπο δήλωσης μετακίνησης
Φόρμα μετακίνησης και με sms η αποστολή της...


Από Δευτέρα 23 Μαρτίου 6 το πρωί τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών, αφορά όλη την επικράτεια χωρίς εξαίρεση.

Η απαγόρευση δεν αφορά τα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας.

Επιτρέπεται η κυλοφορία για τους ακόλουθους λόγους: • Μετάβαση από και προς την εγασία του κάθε ένα για τις εργάσιμες όμως ώρες.
 • Μετάβαση σε φαρμακεία ή επίσκεψη στο γιατρό μετά από επικοινωνία..
 • Μετάβαση σε κατάστημα για προμήθειες αγαθών πρώτης ανάγκης όπως σούπερ μάρκετ όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 • Μετάβαση στην τράπεζα, όταν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 • Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
 • Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή έξοδος με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.
 • Η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.


Η ελληνική αστυνομία επιφορτίζεται τους ελέγχους στην κίνηση των πολιτών. Επιπλέον η Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχουν όπου χρειάζεται στο ελεγκτικό έργο.

Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και τη βεβαίωση κίνησης.

Το πρόστιμο σε όσους δεν συμμορφώνονται είναι της τάξης των 150€

Η βεβαίωση κίνησης αποτελείται από 2 τύπους εγγράφων.

Το πρώτο (Α) αφορά τις μετακοινήσεις των εργαζομένων συμπληρώνεται μια φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος φέρει την βεβαίωση υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του.

Πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α)

Για πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)
Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (DOCX)

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι πολίτες θα πρέπει κάθε φορά που θα χρειαστεί να βγουν έξω να συμπηρώνουν την βεβαίωση τύπου (Β) ή να στείλουν sms με το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό 13033 με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης τους.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα και για τη συμπλήρωση χειρόγραφης φόρμας σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:


 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού
 • Ημερομηνία, ώρα και υπογραφή


Οι βεβαιώσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα forma.gov.gr

Συμπλήρωση Εντύπου

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να φέρετε μαζί σας ένα από τα ακόλουθα έντυπα, κατά περίπτωση.

Βεβαίωση Κατ' Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (PDF)
Βεβαίωση Κατ' Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (DOCX)

Στη περίπτωση βεβαίωσης εξόδου με sms υπάρχει η δυνατότητα αποστολής δωρεάν sms στον αριθμό 13033 για κάθε φορά εξόδου από το σπίτι.
Στο μήνυμα ο πολίτης θα αναγράφει
 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες
το sms θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

 X κενό Όνομα κενό Επίθετο και Διεύθυνση Κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:

1) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
3) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
4) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
5) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Θα λαμβάνουμε απαντητικό sms που θα γράφει:

Μετακίνηση κενό Χ κενό Όνομα Επίθετο κενό Διεύθυνση Κατοικίας


Σε περίπτωση ελέγχου από τις αρχές θα χρειαστεί να επιδυκνύουμε το sms μαζί με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η μετακίνηση εργαζομένου εκτός έδρας θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο βεβαιώσεις (τη Βεβαίωση τύπου Α και τη Βεβαίωση τύπου Β).

Σημείωση: αν κατά την έναρξη ισχύος του περιορισμού μετακινήσεων βρίσκομαι σε άλλο σημείο της Ελλάδας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας μου και πρέπει να επιστρέψω σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί και μια Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο της aade, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος Ε1.

Θες να συνεισφέρεις στη λειτουργία της πιο χρήσιμης ιστοσελίδας;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υποστηρίξεις την ιστοσελίδα μου!

Από ένα απλό Like στην σελίδα στο Facebook, Sub στο YouTube μέχρι να επιλέξεις τις φιλικές μας ιστοσελίδες για τις ηλεκτρονικές σου αγορές, από τους παρακάτω συνδέσμους:
Amazon, Booking, Ebay, Eshop
Electroholic, Lenovo, Media Markt, Public

Με κάθε σου αγορά, και χωρίς να χρεώνεσαι τίποτα επιπλέον, το site θα παίρνει μια πολύ μικρή προμήθεια από το κατάστημα, η οποία είναι σημαντική βοήθεια για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.

Αν προτιμάς αγορές από την Κίνα, προτείνω τα παρακάτω eshops:
Aliexpress, Banggood, Gearbest

Για την πλήρη προστασία και ασφάλεια όλων των αγαπημένων σου συσκευών με Windows, Android, iOS & MacOS, προτείνω τα προϊόντα ασφαλείας της Bitdefender

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάθε αναδημοσίευση άρθρου ολική ή μερική θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με αναφορά πηγής στην ιστοσελίδα μας toxrisimo.gr το οποίο θα πρέπει να είναι ενεργός σύνδεσμος (do-follow link) στην σελίδα του άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση το ιστολόγιο επιφυλάσσεται για χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματός του.