Φορολογική δήλωση 2013, κωδικοί, ημερομηνίες υποβολής | το Χρήσιμο

Φορολογική δήλωση 2013, κωδικοί, ημερομηνίες υποβολής

Δείτε τις ημερομηνίες υποβολής φορολογικής δήλωσης και τους νέους κωδικούς για το οικονομικό έτος 2013...


Οι κυριότερες αλλαγές στο Ε1, με τους κωδικούς τους:

Στον πίνακα 2:
1. τους κωδικούς 019-020 «είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 ΚΦΕ» πρέπει να συμπληρώσουν όσοι αμείβονται με μπλοκ παροχής υπηρεσιών αλλά είναι κατ' ουσίαν μισθωτοί για να μην επιβαρυνθούν με το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
2. οι κωδικοί 027-028 «ασκείται εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι την 31-12-1950» πρέπει να συμπληρωθούν από όσους επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους και εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος

Στον πίνακα
1. στους κωδικούς 175-176 θα πρέπει να δηλωθεί και το ακαθάριστο εισόδημα από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις.
2. στον κωδικό 177-178 πρέπει να δηλωθεί και το ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών επιφάνειας μέχρι και 300 τ.μ, αστικών μισθώσεων αποθηκών και χώρων στάθμευσης ανεξαρτήτως επιφανείας

Στον πίνακα :
1.στους κωδικούς 395-396 θα πρέπει να δηλωθούν εισοδήματα αλλοδαπής που προέρχονται από κατοικίες μεγαλύτερες των 300 τμ και το ακαθάριστο εισόδημα από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις

Στον πίνακα 6:
2. στους κωδικούς 659-660 πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά οι τόκοι καταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, τόκους ομολόγων καθώς και μερίσματα που εισέπραξε το περασμένο έτος ο υπόχρεος. Ποσά τόκων που υπερβαίνουν τα 250 € τον χρόνο και που έχουν πιστωθεί σε καταθετικούς λογαριασμούς έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.Η συμπλήρωση του κωδικού αυτού εφέτος είναι υποχρεωτική ενώ ως πέρυσι ήταν προαιρετική. Τα εισοδήματα αυτά, θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματά του προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Στον πίνακα 5:
1. στους κωδικούς 204-205-206 πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας αλλά και δευτερεύουσας κατοικίας. Ως πέρυσι η συμπλήρωση του αριθμού παροχής ήταν προαιρετικού χαρακτήρα.
2. στους κωδικούς 844 και 845 οι κάτοχοι σκαφών αναψυχής θα πρέπει να δηλώσουν τον ΑΦΜ τους.

Στον πίνακα 8:
1. προστίθενται οι κωδικοί 333 και 334. Εκεί θα δηλώσουμε το ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Θα τον συμπληρώσουν κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι που είχαν παρακράτηση του φόρου κατά τη διάρκεια του 2012 μέσω του μισθού ή της σύνταξης. 

Στον πίνακα 9:
1.οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν τον ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων τους.

Οι φορολογικές δηλώσεις φέτος θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από όλους τους φορολογούμενους, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ΚΦΕ (φυσικά πρόσωπα), παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:
Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013,
για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,
για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,
για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013,
για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013,
και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

Μέχρι τις 8 Ιουλίου 2013 για τα νομικά πρόσωπα.
Τέλος στη φετινή φορολογική δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012, ακόμη κι αυτά τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς ή απαλλάσσονται της φορολογίας (τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, REPOS, μερίσματα εταιρειών, Ε.Κ.Α.Σ., επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις, κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές, έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, κ.λπ.). κωδικοί 659-660 της δήλωσης.


Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων για φορολογική χρήση, πατήστε εδώ
Για την εκτύπωση της βεβαίωσης αποδοχών συντάξεων του ΙΚΑ  χρειάζεστε υποχρεωτικά τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου ΙΚΑ, τον Α.Μ. ΔΙΑΣ τον ΑΜΚΑ  και τον ΑΦΜ 

Επιπλέον δείτε και: Ελάχιστο ποσό αποδείξεων που απαιτείται να προσκομισθούν για το οικονομικό έτος 2013Πως να εκτυπώσεις τη βεβαίωση αποδοχών για τους συνταξιούχους