Δες αν έχει θεωρηθεί το βιβλιάριο του ΙΚΑ

θεώρηση βιβλιαρίου
Εκτύπωσε στον υπολογιστή σου την ασφαλιστική ικανότητα από το ΙΚΑ...


Η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας έχει καταργηθεί και έτσι πολλοί δικαιούχοι δεν γνωρίζουν εάν έχουν ασφάλιση. Με την εφαρμογή αυτή μπορείς ανά πάσα στιγμή να το ελέγξεις.

Για την υπηρεσία απαιτείται η καταχώρηση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και τέλος ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Για την:
Ασφαλιστική Ικανότητα,

για:
Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.       
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
loading...
Powered by Blog - Widget