Σύγκριση τροφίμων με τη βοήθεια της Google

food comparison by googleΧρήσιμο εργαλείο σύγκρισης τροφίμων από τη Google...
Ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης τροφίμων από τη Google, απλά πληκτρολόγησε compare και 2 τρόφιμα, πχ compare lemon grapefruit και θα σου εμφανίσει τα αποτελέσματα της διατροφικής τους ανάλυσης!

Το εργαλείο το έφτιαξε η Google το Μάιο του 2013 με στοιχεία από την εθνική βάση δεδομένων διατροφής του Αμερικάνικου υπουργείου γεωργίας.

       
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
loading...
Powered by Blog - Widget