Αποδείξεις που απαιτείται να προσκομισθούν για το οικονομικό έτος 2014 | το Χρήσιμο

Αποδείξεις που απαιτείται να προσκομισθούν για το οικονομικό έτος 2014

αποδείξεις 2014 toxrisimo
Ποιες αποδείξεις να μαζέψεις για το 2014...


Για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εστάλη η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη με την οποία καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες θα πρέπει να συλλέγουν φέτος οι φορολογούμενοι αποδείξεις, προκειμένου να διατηρηθεί στο ακέραιο το αφορολόγητο ποσό για τα εισοδήματα που θα δηλώσουν το 2015 στην εφορία.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο, σύμφωνα με την κλίμακα, ατομικό εισόδημα.

Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του ποσού αποδείξεων, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% και το ποσό που προκύπτει προσαυξάνει το φόρο.

Οι αποδείξεις που προσκομίζονται πρέπει να αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιεί ο ίδιος ο φορολογούμενος, η σύζυγος του ή τα τέκνα που τον βαρύνουν και περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 •  Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά,
 •  Αλκοολούχα ποτά και καπνός
 •  Ένδυση και υπόδηση
 •  Οι υπηρεσίες και τα είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας.
 •  Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.
 •  Μεταφορές πραγμάτων, η συντήρηση και η επισκευή αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα και τα λιπαντικά, αντιψυκτικό, μίσθωση ταξί.
 •  Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες

 Δεν λαμβάνονται υπόψη:

 •  Οι εισφορές στη Δημόσια Τηλεόραση και σε συνδρομητικά κανάλια.
 •  Τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών
 •  Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
 •  Άλλα αγαθά και υπηρεσίες
 •  Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση.
 • Υγεία, δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, η καταβαλλόμενη διατροφή, οι δωρεές και οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
 • Διόδια, εισιτήρια, τηλεφωνία
 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδείξεων οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι στρατιωτικοί, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι φυλακισμένοι.

Επίσης προσυμπληρωμένα θα είναι φέτος τα ποσά των εισπραχθέντων εισοδημάτων και των παρακρατηθέντων φόρων του έτους 2013 στις φορολογικές δηλώσεις εκατομμυρίων μισθωτών, συνταξιούχων και αυτοαπασχολουμένων. Η προσυμπλήρωση των σχετικών κωδικών θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών με βάση τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών τα οποία οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη ΓΓΔΕ όλοι οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τις 28 Μαρτίου.