Ημερομηνίες υποβολής φορολογικής δήλωσης 2012 | το Χρήσιμο

Ημερομηνίες υποβολής φορολογικής δήλωσης 2012

Δείτε τις ημερομηνίες υποβολής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2012
Προθεσμίες ηλεκτρονικής  υποβολής φορολογικών δηλώσεων:

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ( Ε1 )

10/8/2012
Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ( Ε7 )

25/5/2012
Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων ( Ε9 ) οικ. έτους 2011 Φυσικά Πρόσωπα
5/12/2011
30/11/2012
Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων ( Ε9 ) οικ. έτους 2011 Νομικά Πρόσωπα
5/12/2011
30/11/2012
Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων ( Ε9 ) οικ. έτους 2012

31/7/2012
Δήλωση Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Φ01-010 )

31/5/2012
Δήλωση Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Ε5 )

25/5/2012
Δήλωση Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

25/5/2012
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης και Πίνακες Αυτοκινήτων και Κατοικιών

30/4/2012
Υποβολή από τις επιχειρήσεις των στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2011(χρήση 2010)

31/5/2012
Υποβολή από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011). Όταν η Εργοστασιακή Τιμολογιακή Αξία (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, πριν ή μετά τη μείωση λόγω παλαιότητας, είναι κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, τα στοιχεία που αφορούν τα στελέχη και τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα αυτά, δεν θα συμπεριληφθούν στις υποβαλλόμενες καταστάσεις.

31/5/2012
Υποβολή της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

28/9/2012
Υποβολή της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

28/9/2012
Η απόδοση του φόρου γίνεται ανά μήνα, δίμηνο ή εξάμηνο και ανάλογα της υποχρεώσεως που προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου.
·         Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου

Παραθέτουμε αναλυτικά τις κατηγορίες εισοδημάτων με τις υποπεριπτώσεις τους:
Εισοδήματα από Εμπορικές Επιχειρήσεις
η απόδοση του φόρου γίνεται:
ανά Μήνα για
-Παρακράτηση φόρου για αμοιβές διαμεσολάβησης Πωλήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων
-Παρακράτηση Φόρου από προμήθειες, μεσιτείες, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων αμοιβές σε μη επιτηδευματίες
ανά Δίμηνο για
-Μισθοί Μελών Δ.Σ. ΑΕ και εταίρων ΕΠΕ που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ
-Παρακράτηση Φόρου για αμοιβές που καταβάλλουν Δημόσιες Υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π.
Εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες
-Μήνα για τους εργοδότες που απασχολούν πλέον των 50 ατόμων
-Δίμηνο για τους υπολοίπους και
Εισοδήματα από Ελευθέρια Επαγγέλματα
ανά Δίμηνο
-Παρακράτηση Φόρου από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος
-Προκαταβολή φόρου επί των ποσών αναφοράς των εργολαβικών και μερισμάτων των δικηγόρων
Εισοδήματα από Λοιπά
ανά Δίμηνο
-Παρακράτηση Φόρου σε αμοιβές τρίτων όταν εκδίδεται Απόδειξη Επαγ. Δαπάνης
-Παρακράτηση Φόρου από εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ και ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ κ’ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ κ’ ΜΗΔΕΝΙΚΏΝΔΗΛΩΣΕΩΝ
01/10/2011 ή 1/12/2011
31/12/2011
26/01/2012
31/01/2012
01/01/2012
31/01/2012
28/02/2012
29/02/2012
01/02/2012
29/02/2012
26/03/2012
02/04/2012
01/01/2012 ή 01/03/2012
31/03/2012
26/04/2012
30/04/2012
01/04/2012
30/04/2012
28/05/2012
31/05/2012
01/05/2012
31/05/2012
26/06/2012
02/07/2012
01/04/2012 ή 01/06/2012
30/06/2012
26/07/2012
31/07/2012
01/07/2012
31/07/2012
27/08/2012
31/08/2012
01/08/2012
31/08/2012
26/09/2012
01/10/2012
01/07/2012 ή 01/09/2012
30/09/2012
26/10/2012
31/10/2012
01/10/2012
31/10/2012
26/11/2012
30/11/2012
01/11/2012
30/11/2012
27/12/2012
31/12/2012
01/10/2012 ή 01/12/2012
31/12/2012
28/01/2013
31/01/2013


Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη θα δοθεί τελευταία παράταση του χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως και 31 Ιουλίου.
Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του φόρου δεν εξαρτώνται από την ημερομηνία υποβολής καθόσον όλες οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία θα έχουν την ίδια μεταχείριση.
Οι λογιστές και τα οργανωμένα λογιστικά γραφεία είναι σκόπιμο να μεριμνήσουν τόσο για την σωστή κατανομή του χρόνου υποβολής δηλώσεων όσο και για την ενημέρωση των φορολογουμένων για τις αρνητικές επιπτώσεις της μη ή της εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων. 
Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι ήδη ο ρυθμός υποβολής δηλώσεων στα ηλεκτρονικά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) είναι υπερδιπλάσιος του περσινού τα συστήματα έχουν ανταποκριθεί πλήρως.
Η ΓΓΠΣ συνεχίζει να παρακολουθεί και να ενισχύει τα συστήματα της ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς ταλαιπωρία όλοι οι φορολογούμενοι.
Τέλος, κατόπιν αιτημάτων, φορολογουμένων οι όποιοι επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά λόγω του ότι οι αποδοχές τους καταβάλλονται στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα η καταληκτική ημερομηνία για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έληγε στις 16 Ιουλίου θα παραταθεί για τελευταία φορά μέχρι και 31 Ιουλίου 2012.
Επίσης παρατείνεται και η υποβολή Ε9 έως 30 Νοεμβρίου 2012.


Θα πρέπει να περάσετε απο την εφορία της περιοχής σας να πάρετε κλειδάριθμο για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης,το μόνο μου χρειάζεται είναι να έχετε την αστυνομική σας ταυτότητα και το ΑΦΜ σας
τελευταία ενημέρωση: 09/8/2012