Δείτε πότε έγινε πρόσφατα σεισμός στον κόσμο και στην Ελλάδα

σεισμογράφος
 Αναζητείστε πότε έκανε πρόσφατα σεισμό στον κόσμο και στην Ελλάδα...
από τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Για την Ελλάδα : http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/recent.html
http://www.gein.noa.gr/services/recent-earth2.html , http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/zoom.php?key=104&typ=euro#2 , http://www.oasp.gr/earthquakes_map , http://seismo.geology.upatras.gr/heliplots/UPR.htm (real time plotter)


Για τον υπόλοιπο κόσμο: http://www.emsc-csem.org/#2 , http://earthquake.usgs.gov/ , http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/seismon/globmon.php.

       
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blog - Widget
loading...