Ποια πρατήρια έχουν το σύστημα εισροών εκροών

Ποια βενζινάδικα έχουν εγκαταστήσει το σύστημα εισροών εκροών...


Το Σύστημα Εισροών/Εκροών αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα.

 α) Υποσύστημα διαχείρισης αντλιών υγρών καυσίμων (Κονσόλα)
 β) Υποσύστημα παρακολούθησης αποθεμάτων των δεξαμενών με ηλεκτρονικούς αισθητήρες στάθμης (βυθομετρικούς ράβδους).
 γ) Υποσύστημα αυτόματης έκδοσης αποδείξεων λιανικής καυσίμων και προαιρετικά σύστημα τιμολόγησης (back office) για έκδοση παραστατικών (ΔΑ, ΤΔΑ, κ.λ.π)


Λίστα με πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν το σύστημα εισροών εκροών με σκοπό τη πάταξη του λαθρεμπορίου.

       
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
loading...
Powered by Blog - Widget