Ελληνικά σημεία στίξης, πως τα γράφουμε σε υπολογιστή

Πως γράφεται το ελληνικό ερωτηματικό, τα εισαγωγικά « » η άνω τελεία · κ.α...


Ελληνικά σημεία στίξης, πως τα γράφουμε σε υπολογιστή


Για να γράψουμε τα ελληνικά σημεία στίξης «γυρίζουμε» το πληκτρολόγιο στην ελληνική γλώσσα πατώντας ταυτόχρονα το Alt και το Shift.

Τα εισαγωγικά "" και το ερωτηματικό ? δεν είναι ελληνικά, ας δούμε πως γράφουμε τα ελληνικά σημεία στίξης.

Ελληνικό ερωτηματικό ; πατώντας το γράμμα Q 
*Ελληνικά εισαγωγικά « » πατώντας Ctrl + Alt + [ ή ]

*Άνω τελεία · πατώντας το Alt + 0183  

*Διαλυτικά ϊ πατώντας Shift + το κουμπί που βάζει τόνο. π.χ. ϊ, ϋ (δίπλα από το L)
Διαλυτικά με τόνο ΐ, υπάρχουν 2 τρόποι: 
α) πατώντας  δεξί Alt + και κουμπί τόνου π.χ. ΐ, ΰ.
β) πατώντας Shift + W και το φωνήεν που θέλουμε  π.χ. ΐ,ΰ


Άλλα σύμβολα:
Αποσιωπητικά  
... Alt+0133
Σταυρός ( † )
Alt+0134

Παράγραφος ( § )
§  Alt+0167

Συν, πλην  ( ± ) 
±  Alt+0177 

«  Alt+0171
»  Alt+0187
  Alt+0145
  Alt+0146
  Alt+0147
  Alt+0148
  Alt+0132

*Άνω τελεία · : Χρησιμεύει για να χωρίσει μέσα στη φράση δύο μέρη, από τα οποία το δεύτερο επεξηγεί το πρώτο.

*Εισαγωγικά « »: Χρησιμοποιούνται όταν επιθυμούμε να παραθέσουμε τα λόγια κάποιου τρίτου κατά λέξη, όταν παρατίθενται παροιμίες ή γνωμικά ή όταν αναφέρονται τίτλοι βιβλίων, έργων κλπ.

*Διαλυτικά ϊ : Βάζουμε, όταν διαβάζουμε χωριστά τα δίψηφα φωνήεντα. Όταν όμως μπαίνει τόνος στο πρώτο γράμμα του δίψηφου, φεύγουν τα διαλυτικά.

       
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
loading...
Powered by Blog - Widget