Πως να εκτυπώσεις τη βεβαίωση αποδοχών για τους συνταξιούχους

Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων για φορολογική χρήση...


Για τη βεβαίωση αποδοχών συντάξεων για φορολογική χρήση, πατήστε εδώ
Για την εκτύπωση της βεβαίωσης αποδοχών συντάξεων του ΙΚΑ  χρειάζεστε υποχρεωτικά τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου ΙΚΑ, τον Α.Μ. ΔΙΑΣ (από το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων)τον ΑΜΚΑ  και τον ΑΦΜ

Επιπλέον δείτε και: Φορολογική δήλωση 2013, κωδικοί, ημερομηνίες υποβολής , Ελάχιστο ποσό αποδείξεων που απαιτείται να προσκομισθούν για το οικονομικό έτος 2013

       
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blog - Widget
loading...